Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
20.03.2023
Přijímáme platby kartou pomocí Trisbee
S potěšením si dovolujeme oznámit, že od nynějška umožňujeme na naší pobočce klientům platbu kartou pomocí služby Trisbee. https://www.trisbee.com/cs ... číst celé
06.01.2023
JERKY sušené maso INDIANA
Zařadili jsme pro Vás do nabídky e-shopu i v naší provozovně nabídku naší partnerské společnosti Indiana s.r.o. -  sušené maso JERKY. Více v sekci "I... číst celé
09.12.2022
Nová verze vyhledávacího programu pro produkty CP-UVR, CP-UNR, CP-UNC, CP-UNP: IP Finder 2022 (3_1_CZ)
Přidali jsme do sekce "Ke stažení" novou verzi oblíbeného vyhledávacího programu IP Finder a jako vždy je pro Vás celá v češtině. Kromě základních fun... číst celé
Zobrazit všechny novinky

Obchodní podmínky společnosti CP PLUS s.r.o. - Podmínky pro podnikatele

se sídlem Franzova 1101/43, Maloměřice, Brno, 614 00, IČ: 24814032, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176705, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cpplus.cz a www.cp-plus.cz, pro smluvní vztahy mezi touto společností a podnikateli.

 

1.        Úvodní ustanovení

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CP PLUS s.r.o. se sídlem Franzova 1101/43, Maloměřice, Brno, 614 00, IČ: 24814032, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176705  (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cpplus.cz a www.cp-plus.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2.       Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.3.       Kupující je zákazníkem internetového obchodu prodávajícího. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není:

1.3.1.   kupující - spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.3.2.   kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá kupní smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.4.       Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Na právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebiteli se použijí obchodní podmínky určené pro tyto jiné právní vztahy.

1.5.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.        Uživatelský účet

2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat bez zbytečného odkladu po nastalé změně údajů. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající není povinen nahradit kupujícímu újmu, která kupujícímu vznikla tím, že kupující uvedl v uživatelském účtu či při objednávání zboží nesprávné údaje, nebo tím, že tyto údaje v uživatelském účtu nezměnil, ačkoli byl povinen je aktualizovat.

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok vůbec nevyužívá k objednávání zboží od prodávajícího, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3.        Uzavření kupní smlouvy

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s balením a dodáním zboží mimo ČR budou sjednány individuálně s kupujícím. Nedojde-li k dohodě o výši nákladů spojených s balením a dodáním/doručením zboží mimo ČR, jdou tyto náklady vždy k tíži kupujícího.

3.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí toto obdržení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzením obdržení objednávky prodávající potvrzuje, že mu byla objednávka představující návrh na uzavření kupní smlouvy doručena.

3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno přijetí objednávky (akceptace objednávky), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Přijetím objednávky jako návrhu na uzavření kupní smlouvy se rozumí také doručení závazného souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy, nebo popisu následujícího postupu při zaplacení zboží a dodání zboží na elektronickou adresu kupujícího.

3.8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9.       Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád  je kupující dostatečným způsobem před  vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

4.        Cena zboží a Platební podmínky

4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby, které jsou podrobně specifikovány v odkazu „O nákupu – MOŽNOSTI PLATBY“ předmětné webové stránky: v hotovosti na některé z poboček prodávajícího; v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 101520670/2250, vedený u  banky Creditas (dále jen „účet prodávajícího“); a také využitím metody online platby „ThePay“.

4.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v tomto textu kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.       Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5.        Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.       Od kupní smlouvy může jedna ze smluvních stran odstoupit jen tehdy, je-li sjednáno v kupní smlouvě nebo tak stanoví tyto obchodní podmínky nebo občanský zákoník.

5.2.       Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího - info@cpplusworld.cz,  objednavky@cpplusworld.cz.

5.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.       V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebude-li dohodnuto jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


5.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8.       Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebude-li dohodnuto jinak.

5.9.  Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, byla-li již uzavřena, v případě, že prodávající zjistí, že kupující uvedl nepravdivé údaje při sjednání smlouvy či při založení uživatelského účtu, nebo zjistí, že kupující je osobou v likvidaci či dlužníkem v insolvenčním řízení nebo exekučním řízení. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že se prodávající stane po uzavření kupní smlouvy dlužníkem v insolvenčním řízení.

 

6.        Přeprava a dodání zboží

6.1.       Kupující zvolí způsob dopravy zboží nabízený prodávajícím na webové stránce v sekci elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu. V případě, že je smluven jiný způsob dopravy na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být podrobně specifikovány v odkazu „O nákupu – ZPŮSOB DOPRAVY“ předmětné webové stránky.

 

7.        Práva z vadného plnění

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 občanského zákoníku.


7.2.       Práva z vadného plnění nebo ze záruky uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle prodávajícího. V případě sporu či pochybností se za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.3.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího (Příloha č. 1 těchto obchodních podmínek) a občanský zákoník.

 

8.        Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.3.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.4.      Nebezpečí škody na zboží na základě uzavřené kupní smlouvy přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

8.5.      V případě prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši  0,5 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. V případě, že bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoli dalšího omezení. Smluvní strany vylučují pro jejich smluvní vztah založený kupní smlouvou aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9.        Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“)

9.2. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsou blíže upraveny v Základní informaci ke zpracování a ochraně osobních údajů vydané prodávajícím dostupné na webové stránce www.cpplus.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“ nebo přímo na odkazu zde: GDPR

9.3 Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, které předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

 

10. Doručování

10.1.    Kupujícímu může být prodávajícím doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. Tento způsob doručování mezi smluvními stranami je platný i pro doručování vzájemných právních jednání smluvních stran.  Adresa elektronické pošty uvedená v uživatelském účtu kupujícím či uvedená kupujícím v objednávce či v její souvislosti se považuje za správnou a jednoznačně určující kupujícího, byla-li tato adresa prodávajícím ověřena požadovaný způsobem při registraci uživatelského účtu kupujícího.

 

11.    Závěrečná ustanovení

11.1.    Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

11.2.    Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po jejím přijetí jako doklad o uzavřené smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

11.3.    Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy, včetně závazku zaplatit kupní cenu objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

11.4.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.5.    Smluvní strany si v souladu s § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednaly odchylně od § 629 odst. 1 občanského zákoníku pro práva vyplývající z kupní smlouvy nebo jejího porušení delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, a to promlčecí lhůtu v trvání deseti let, tím však není vyloučeno ustanovení § 639 občanského zákoníku.

11.6.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.7.    Doklady o uzavřené kupní smlouvě včetně obchodních podmínek jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

11.8.    Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří „Reklamační řád“.

11.9.    Kontaktní údaje prodávajícího jsou podrobně specifikovány v odkazu „Kontakty“ předmětné webové stránky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2019 (a nahrazují VOP ze dne 9. září 2016).

 

 

Příloha č. 1

Reklamační řád

obchodní společnosti

CP PLUS s.r.o., se sídlem Franzova 1101/43, Maloměřice, Brno, 614 00, IČ: 24814032, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176705 , pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cpplus.cz a www.cp-plus.cz

Tento reklamační řád se vztahuje na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Nejsou-li práva a povinnosti upravena tímto reklamačním řádem, použijí se příslušná ustanovení občanského zákoníku.

 

Vady zboží

Zboží má vady, je-li dodáno jiné zboží, nebo není-li dodáno zboží v množství, jakosti a provedení, jak bylo ve smlouvě ujednáno, nebo v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i vada v dokladech nutných pro užívání věci.


Práva z vadného plnění a práva ze záruky

Kupující má právo z vadného plnění, pokud jde o vadu, která existuje při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později, nebo pokud jde o vadu vzniklou později porušením povinnosti prodávajícího.

Prodávající poskytuje záruku za jakost tak, že se zavazuje, že zboží bude po dobu dvaceti čtyř měsíců od odevzdání věci kupujícímu, nebo od dojití zboží do místa určení způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


Lhůty

Kupující je povinen uplatnit právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce zboží a dodatečné péči o ně zjistit.

Kupující je oprávněn uplatnit právo ze záruky, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od odevzdání věci kupujícímu, nebo od dojití zboží do místa určení.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.


Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží (fakturu), obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí mimo jiné obsahovat obchodní firmu prodávajícího, jeho IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Vyřízení reklamace

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven (poboček).

 

 

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz